Tọa đàm khoa học “Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi” (10/08/2015)

Sáng ngày 7/8/2015, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Tọa đàm khoa học “Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong Nhiệm vụ cấp Bộ về đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản luật cũng như để thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về viêc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Liên kết Web